Integritetspolicy

Hur vi behandlar personuppgifter

Personuppgifter som är relevanta för våra syften insamlas från personen själv, myndigheter eller kreditupplysningsbolag och lagras hos oss i form av skyddade anställnings-, kund-, eller leverantörsregister, med syfte att uppfylla avtal, åtaganden, förpliktelser, lagar och direktiv.

Personuppgiftsansvarig är Runes Svets i Mariestad AB och personuppgiftsbiträdesavtal finns mellan oss och vår IT-support IT-Stöd Skaraborg AB. Personuppgifter som vi insamlat delas endast när så krävs till tredje part, dvs någon av våra samarbetspartners inom ramen för våra syften, i begränsad och adekvat form med anledning att uppfylla våra syften.

Personuppgifter som inte binds av lagar och direktiv raderas som regel inom 1 år efter syftets upphörande, övriga personuppgifter sparas som längst 10 år.

För frågor om dina lagrade personuppgifter, använd kontaktuppgifterna som finns under Kontakta oss.